UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://mgbppolaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Połańcu  www.mgbp.polaniec.pl
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Główny księgowy
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
° Wypożyczalnia dla dorosłych i czytelnia
° Oddział dla dzieci
° Filia w Ruszczy
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie biblioteki
Budżet
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Struktura organizacyjna > Oddział dla dzieci strona główna 
Oddział dla dzieci
Oddział dla dzieci 
Nazwa Oddział dla dzieci
Województwo świętokrzyskie
Powiat staszowski
Gmina Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość Połaniec
Ulica Ulica STEFANA CZARNIECKIEGO
Numer domu 5
Telefon (015) 865-06-33
E-mail oddzial@mgbp.polaniec.pl

 

Godziny urzędowania
Dzień

Godziny

poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek 10:00 - 18:00
środa 10:00 - 18:00
czwartek 10:00 - 18:00
piątek 10:00 - 18:00
       

W okresie wakacji:
Poniedziałek - Piątek 08:00 - 16:00

Oddział dla dzieci:

Pracownik działu podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki, ponosi odpowiedzialność za wykonanie zadań objętych zakresem działania oraz ponosi współodpowiedzialność materialną.

Do podstawowych zadań pracownika należy:

 • opracowanie projektów planów pracy i sprawozdań z działalności;

 • gromadzenie materiałów bibliotecznych odpowiednich do potrzeb czytelników
  z uwzględnieniem wiedzy o regionie;

 • prowadzenie ewidencji materiałów bibliotecznych;

 • opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów;

 • tworzenie komputerowej bazy katalogowej zbiorów Biblioteki;

 • prowadzenie informacji bibliograficznej i bibliotecznej w oparciu o posiadane źródła;

 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu;

 • prowadzenie ewidencji czytelników i udostępnionych zbiorów;

 • prowadzenie selekcji zbiorów oraz ewidencji ubytków;

 • szeroka popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci poprzez organizowanie różnych form pracy z młodym czytelnikiem;

 • dbanie o estetyczny wystrój Oddziału, przyjazny dla dziecięcego odbiorcy;

 • współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, przedszkolami, instytucjami kulturalno – oświatowymi.

Realizuje inne zadania zlecone przez Dyrektora MGBP.

 

Regulamin Wypożyczalni dla dorosłych i Czytelni ogólnej oraz Oddziału dla dzieci

 
Informację zaktualizowano 2011-09-02 08:40:26, wprowadzający: Renata Wójtowicz, autor: Renata Wójtowicz
wersja do druku