UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://mgbppolaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Połańcu  www.mgbp.polaniec.pl
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Główny księgowy
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie biblioteki
Budżet
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Dyrektor strona główna 
Dyrektor
 
Osoba Renata Wójtowicz
Stanowisko / funkcja Dyrektor
Województwo świętokrzyskie
Powiat staszowski
Gmina Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość Połaniec
Ulica Ulica STEFANA CZARNIECKIEGO
Numer domu 5
Kod pocztowy 28-230 Połaniec
Telefon (15) 860-06-33
E-mail dyrektor@mgbp.polaniec.pl
Godziny pracy
od 08:00
do 16:00

Stanowiska podległe

 • Główny Księgowy
 • Kierownik Filii Bibliotecznej w Ruszczy
 • Stanowisko ds. zastosowań informatyki
 • Sprzątaczka - pomocnik biblioteczny

Podległe komórki organizacyjne

 • Filia biblioteczna w Ruszczy
 • Oddział dla dzieci
 • Wypożyczalnia dla dorosłych i czytelnia

Dyrektor Biblioteki:

 • kieruje działalnością Biblioteki, reprezentuje ją na zewnątrz, jest za nią odpowiedzialny;

 • zatrudnia pracowników Biblioteki, ustala ich zakresy czynności, prowadzi sprawy
  i dokumentacje osobowe;

 • opracowuje, zatwierdza plany pracy, plan finansowy i analizy z działalności MGBP;

 • decyduje o sprawach finansowych i gospodarczych;

 • wydaje zarządzenia w sprawach działalności, toku pracy Biblioteki i jej pracowników;

 • wykonuje czynności bibliotekarza.

 

 
Informację zaktualizowano 2007-12-27 16:32:08, wprowadzający: Renata Wójtowicz, autor: Renata Wójtowicz
wersja do druku