UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://mgbppolaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Połańcu  www.mgbp.polaniec.pl
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Główny księgowy
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie biblioteki
Budżet
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zakres działania strona główna 
Zakres działania
Cele i zadania Biblioteki 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Opracowywanie materiałów informacyjnych.
3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci, młodzieży, osób dokształcających się i niepełnosprawnych.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.
5. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.
6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami, w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.  
Informację dodano 2007-09-05 12:13:52, wprowadzający: Dane Do uzupełnienia, autor: Renata Wójtowicz
wersja do druku