UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://mgbppolaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Połańcu  www.mgbp.polaniec.pl
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Główny księgowy
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie biblioteki
Budżet
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne strona główna 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn:dostawa oraz montaż metalowych regałów stacjonarnych w pomieszczeniach należących do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Połańcu w ramach zadania ,,Zakup wyposażenia dla Biblioteki w Połańcu po remoncie"
2010-08-11 14:49:30
  ...więcej

Wyjasnienie nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa oraz montaż metalowych regałów stacjonarnych w pomieszczeniach należących do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Połańcu w ramach zadania ,,Zakup wyposażenia dla Biblioteki w Połańcu po remoncie”
2010-07-28 12:18:02
  ...więcej

Zmiana nr 1 do SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa oraz montaż metalowych regałów stacjonarnych w pomieszczeniach należących do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Połańcu w ramach zadania ,,Zakup wyposażenia dla Biblioteki w Połańcu po remoncie".
2010-07-27 15:38:49
  ...więcej

Wyjasnienie nr 1 do SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa oraz montaż metalowych regałów stacjonarnych w pomieszczeniach należących do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Połańcu w ramach zadania ,,Zakup wyposażenia dla Biblioteki w Połańcu po remoncie”
2010-07-27 12:49:39
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Dostawa oraz montaż metalowych regałów stacjonarnych w pomieszczeniach należących do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Połańcu w ramach zadania "Zakup wyposażenia dla Biblioteki w Połańcu po remoncie".
2010-07-22 15:11:16
  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5