UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://mgbppolaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Połańcu  www.mgbp.polaniec.pl
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Główny księgowy
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
° Wypożyczalnia dla dorosłych i czytelnia
° Oddział dla dzieci
° Filia w Ruszczy
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie biblioteki
Budżet
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Struktura organizacyjna > Filia w Ruszczy strona główna 
Filia w Ruszczy
Filia w Ruszczy 
Nazwa Filia biblioteczna w Ruszczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat staszowski
Gmina Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość Ruszcza
Ulica Ulica SZKOLNA
Numer domu 2

Email

Telefon

filia@mgbp.polaniec.pl

(015) 865-59-42

 

Godziny urzędowania
Dzień

Godziny

poniedziałek 10:00  -  16:00
wtorek 08:00  -  16:00
środa 08:00  -  16:00
czwartek 10:00  -  18:00
piątek 10:00  -  18:00
Okres wakacji: 08:00  -  16:00

Filia biblioteczna:

Filia biblioteczna służy przede wszystkim mieszkańcom Ruszczy oraz sąsiednim miejscowościom.

Pracą Filii kieruje Kierownik, który odpowiada przed Dyrektorem za powierzony majątek, właściwą organizację pracy.

Do podstawowych zadań Kierownika Filii należy:

 • organizowanie pracy oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawnienia;

 • gromadzenie materiałów bibliotecznych odpowiednich do potrzeb czytelników;

 • opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów Biblioteki;

 • prowadzenie ewidencji materiałów bibliotecznych;

 • tworzenie komputerowej bazy katalogowej zbiorów Biblioteki;

 • sporządzanie planów pracy oraz sprawozdań z działalności;

 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu;

 • umożliwienie dostępu do informacji elektronicznej, udostępnianie baz danych własnych
  i obcych;

 • przestrzeganie zasad oszczędnego i efektywnego gospodarowania;

 • prowadzenie katalogów i ich porządkowanie;

 • prowadzenie ewidencji czytelników i udostępniania zbiorów;

 • organizowanie i upowszechnianie czytelnictwa;

 • popularyzacja regionu poprzez gromadzenie i udostępnianie materiałów o regionie;

 • prowadzenie selekcji zbiorów oraz ewidencji ubytków;

 • sporządzanie odbitek ksero z materiałów bibliotecznych;

 • współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, przedszkolami, instytucjami kulturalno – oświatowymi;

 • utrzymanie porządku, czystości i estetyki lokalu bibliotecznego.

Realizuje inne zadania zlecone przez Dyrektora MGBP.

Regulamin Filii Bibliotecznej w Ruszczy

 
Informację zaktualizowano 2011-09-02 08:41:03, wprowadzający: Renata Wójtowicz, autor: Renata Wójtowicz
wersja do druku