UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://mgbppolaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Połańcu  www.mgbp.polaniec.pl
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Główny księgowy
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie biblioteki
Budżet
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Status prawny strona główna 
Status prawny
 
Forma organizacyjno-prawna podmiotu:
Instytucja kultury posiadająca osobowość prawną

Wpis do księgi rejestrowej pod numerem:
1/ 30.06.1992 r.

REGON: 291204435  
Informację zaktualizowano 2007-12-27 16:35:58, wprowadzający: Renata Wójtowicz, autor: Renata Wójtowicz
wersja do druku