mgbp.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Połańcu www.mgbp.polaniec.pl
Dyrektor strona główna 
Dyrektor
 
Osoba Renata Wójtowicz
Stanowisko / funkcja Dyrektor
Województwo świętokrzyskie
Powiat staszowski
Gmina Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość Połaniec
Ulica Ulica STEFANA CZARNIECKIEGO
Numer domu 5
Kod pocztowy 28-230 Połaniec
Telefon (15) 860-06-33
E-mail dyrektor@mgbp.polaniec.pl
Godziny pracy
od 08:00
do 16:00

Stanowiska podległe

 • Główny Księgowy
 • Kierownik Filii Bibliotecznej w Ruszczy
 • Stanowisko ds. zastosowań informatyki
 • Sprzątaczka - pomocnik biblioteczny

Podległe komórki organizacyjne

 • Filia biblioteczna w Ruszczy
 • Oddział dla dzieci
 • Wypożyczalnia dla dorosłych i czytelnia

Dyrektor Biblioteki:

 • kieruje działalnością Biblioteki, reprezentuje ją na zewnątrz, jest za nią odpowiedzialny;

 • zatrudnia pracowników Biblioteki, ustala ich zakresy czynności, prowadzi sprawy
  i dokumentacje osobowe;

 • opracowuje, zatwierdza plany pracy, plan finansowy i analizy z działalności MGBP;

 • decyduje o sprawach finansowych i gospodarczych;

 • wydaje zarządzenia w sprawach działalności, toku pracy Biblioteki i jej pracowników;

 • wykonuje czynności bibliotekarza.

 

 
Informację zaktualizowano 2007-12-27 16:32:08, wprowadzający: Renata Wójtowicz, autor: Renata Wójtowicz
  Biuletyn Informacji Publicznej - mgbp.bip.umig.polaniec.pl