mgbp.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Połańcu www.mgbp.polaniec.pl
Zakres działania strona główna 
Zakres działania
Cele i zadania Biblioteki 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Opracowywanie materiałów informacyjnych.
3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci, młodzieży, osób dokształcających się i niepełnosprawnych.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.
5. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.
6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami, w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.  
Informację dodano 2007-09-05 12:13:52, wprowadzający: Dane Do uzupełnienia, autor: Renata Wójtowicz
  Biuletyn Informacji Publicznej - mgbp.bip.umig.polaniec.pl