UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://mgbppolaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Połańcu  www.mgbp.polaniec.pl
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Główny księgowy
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie biblioteki
Budżet
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Główny księgowy strona główna 
Główny księgowy
 
Osoba Barbara Błąd
Stanowisko / funkcja Główny Księgowy
Województwo świętokrzyskie
Powiat staszowski
Gmina Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość Połaniec
Ulica Ulica STEFANA CZARNIECKIEGO
Numer domu 5
Kod pocztowy 28-230 Połaniec
Telefon (15) 860-06-33
E-mail biblioteka@mgbp.polaniec.pl
Godziny pracy
od 08:00
do 12:00

 

Główny księgowy:

 • jest odpowiedzialny za całokształt gospodarki finansowo-rzeczowej Biblioteki prowadzonej na zasadach określonych dla instytucji kultury;

 • organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych;

 • opracowanie projektów planu finansowego;

 • opracowanie planów rocznych i sprawozdań finansowych;

 • sporządzanie sprawozdań i analiz ekonomiczno – finansowych;

 • ewidencja środków trwałych;

 • nadzorowanie i kontrolowanie gospodarki rzeczowo – materiałowej;

 • przedkładanie Dyrektorowi Biblioteki okresowych analiz i informacji o realizacji planu finansowego;

 • nadzorowanie pracy kasjera i prowadzenie kontroli kasy;

 • przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dokumentów oraz środków pieniężnych;

 • wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Biblioteki i odpowiada przed nim.

 

 
Informację zaktualizowano 2007-12-27 16:33:38, wprowadzający: Renata Wójtowicz, autor: Renata Wójtowicz
wersja do druku