mgbp.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Połańcu www.mgbp.polaniec.pl
Główny księgowy strona główna 
Główny księgowy
 
Osoba Barbara Błąd
Stanowisko / funkcja Główny Księgowy
Województwo świętokrzyskie
Powiat staszowski
Gmina Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość Połaniec
Ulica Ulica STEFANA CZARNIECKIEGO
Numer domu 5
Kod pocztowy 28-230 Połaniec
Telefon (15) 860-06-33
E-mail biblioteka@mgbp.polaniec.pl
Godziny pracy
od 08:00
do 12:00

 

Główny księgowy:

 • jest odpowiedzialny za całokształt gospodarki finansowo-rzeczowej Biblioteki prowadzonej na zasadach określonych dla instytucji kultury;

 • organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych;

 • opracowanie projektów planu finansowego;

 • opracowanie planów rocznych i sprawozdań finansowych;

 • sporządzanie sprawozdań i analiz ekonomiczno – finansowych;

 • ewidencja środków trwałych;

 • nadzorowanie i kontrolowanie gospodarki rzeczowo – materiałowej;

 • przedkładanie Dyrektorowi Biblioteki okresowych analiz i informacji o realizacji planu finansowego;

 • nadzorowanie pracy kasjera i prowadzenie kontroli kasy;

 • przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dokumentów oraz środków pieniężnych;

 • wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Biblioteki i odpowiada przed nim.

 

 
Informację zaktualizowano 2007-12-27 16:33:38, wprowadzający: Renata Wójtowicz, autor: Renata Wójtowicz
  Biuletyn Informacji Publicznej - mgbp.bip.umig.polaniec.pl