Biuletyn Informacji Publicznej  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Połańcu  www.mgbp.polaniec.pl
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Główny księgowy
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie biblioteki
Budżet
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne strona główna 
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Dostawa
oraz montaż metalowych regałów stacjonarnych w
pomieszczeniach należących do Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w
Połańcu w ramach zadania "Zakup wyposażenia dla
Biblioteki w Połańcu po remoncie". 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 PZP

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24 PZP

Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Szczegółowy wykaz rozmieszczenia regałów

SIWZ

 Ogłoszenie o zamówieniu
Informację zaktualizowano 2010-07-22 15:15:44, wprowadzający: Renata Wójtowicz, autor: Renata Wójtowicz
wersja do druku
« powrót