mgbp.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Połańcu www.mgbp.polaniec.pl
Zamówienia publiczne strona główna 
Zamówienia publiczne
Wyjasnienie nr 1 do SIWZ w przetargu
nieograniczonym pn.: Dostawa oraz montaż
metalowych regałów stacjonarnych w
pomieszczeniach należących do Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w
Połańcu w ramach zadania ,,Zakup wyposażenia
dla Biblioteki w Połańcu po remoncie”  
 Wyjasnienie nr 1 do SIWZ
Informację dodano 2010-07-27 12:49:39, wprowadzający: Renata Wójtowicz, autor: Renata Wójtowicz
  Biuletyn Informacji Publicznej - mgbp.bip.umig.polaniec.pl